Tjenester og Smittevern

Det er nå fullbooket på nett før jul, men ved akutt behov for stemming eller stemming utenfor Trondheim, skriv en e-post eller ring. Smittevern må tas på alvor, og jeg bidrar så godt jeg kan. Si ifra om jeg må ta spesielle hensyn, så tilpasser jeg meg etter behov. Hvis du har avtalt pianostemming og samtidig har karantene eller mistanke om virussmitte, så finner vi en ny time. Velkommen!
Go to Ordinær stemming

Ordinær stemming

En ordinær pianostemming tar ca en og en halv time, og koster kr 1.800,- (flygel: kr 2.100,-) inkl. mva. Tilkjøring kommer i tillegg. Bestill gjerne en time på dagtid, vi avtaler innlåsing og så blir pianoet stemt mens du er på jobb. Du trenger ikke å være til stede under arbeidet. Jeg bruker hørselen når jeg stemmer, og det krever høy grad av konsentrasjon. For at resultatet skal bli bra, ønsker jeg at det er mest mulig ro i lokalet når jeg stemmer.

Go to Opptrekk (grovstemming)

Opptrekk (grovstemming)

Når det er mange år siden et piano er stemt, må alle strengene strammes slik at de klinger nær kammertonen. Dette er en grovstemming før den ordinære stemmingen kan begynne. Det varierer hvor lang tid dette tar, avhengig av pianoets tilstand. Prisen er Kr 600,- inkl. mva per påbegynte halvtime. For å unngå opptrekk, bør alle pianoer stemmes minst en gang i året. Dette er i henhold til pianoprodusentenes anbefalinger.

Go to Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

For at et piano skal fungere godt, må det ha jevnlig ettersyn. Treverket i pianoet påvirkes av klima, som kan føre til små, men betydningsfulle, endringer i mekanikken. Ofte kan tekniske avvik være enkle å justere, og det taes i forbindelse med stemmingen. Men av og til trengs det større utbedringer, og da kan det ta ekstra tid. Prisen er 450,- inkl. mva per halve time for tekniske utbedringer.

Go to institusjoner

institusjoner

Instrumenter som brukes ved institusjoner som skoler, kirker, studioer, scener, etc. stemmes som regel oftere enn en gang i året, på grunn av hardere bruk, utfordrende inneklima eller høyere krav til ren klang. Ta kontakt for å få en gunstig avtale om stemming og service året rundt.

Du kan enkelt og greit trykke på knappen nedenfor, og bestille time selv. Da er det mye enklere både for deg og meg og finne en ledig tid!

Jens Ski

Tlf. 93222989, e-post: jens.ski@hotmail.com

Jens Ski

En hyggelig og frisk pianostemmer som med presisjon, punktlighet og godt humør, stiller sine pianorelaterte tjenester til rådighet i hele Midt-Norge.