Tjenester

Go to Ordinær stemming

Ordinær stemming

En ordinær pianostemming tar ca en og en halv time, og koster kr 1.800,- (flygel: kr 2000,-) inkl. mva. og kjøring innen Trondheim kommune. For stemming utenfor kommunen, regnes kr 5,- inkl. mva per km. Bestill gjerne en time på dagtid, vi avtaler innlåsing og så blir pianoet stemt mens du er på jobb. Du trenger ikke å være til stede under arbeidet. Jeg bruker hørselen når jeg stemmer, og det krever høy grad av konsentrasjon. For at resultatet skal bli bra, ønsker jeg at det er mest mulig ro i lokalet når jeg stemmer.

Go to Opptrekk (grovstemming)

Opptrekk (grovstemming)

Når det er mange år siden et piano er stemt, må alle strengene strammes slik at de klinger nær kammertonen. Dette er en grovstemming før den ordinære stemmingen kan begynne. Prosedyren tar som regel en halv times tid. Prisen er Kr 600,- inkl. mva for et opptrekk. For å unngå opptrekk, bør alle pianoer stemmes minst en gang i året. Dette er i henhold til pianoprodusentenes anbefalinger.

Go to Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

For at et piano skal fungere godt, må det ha jevnlig ettersyn. Treverket i pianoet påvirkes av klima, som kan føre til små, men betydningsfulle, endringer i mekanikken. Ofte kan tekniske avvik være enkle å justere, og det taes i forbindelse med stemmingen. Men av og til trengs det større utbedringer, og da kan det ta ekstra tid. Prisen er 450,- inkl. mva per halve time for tekniske utbedringer.

Go to institusjoner

institusjoner

Instrumenter som brukes ved institusjoner som skoler, kirker, studioer, scener, etc. stemmes som regel oftere enn en gang i året, på grunn av hardere bruk, utfordrende inneklima eller høyere krav til ren klang. Ta kontakt for å få en gunstig avtale om stemming og service året rundt.

Du kan enkelt og greit trykke på knappen nedenfor, og bestille time selv. Da er det mye enklere både for deg og meg og finne en ledig tid!

Jens Ski

Tlf. 93222989, e-post: jens.ski@hotmail.com

Jens Ski

En hyggelig og frisk pianostemmer som med presisjon, punktlighet og godt humør, stiller sine pianorelaterte tjenester til rådighet i hele Midt-Norge.