Tjenester og Smittevern

Jeg har ferie i juli, og prioriterer skoler og institusjoner i august. Ved hasteoppdrag, ta kontakt per sms eller e-post. Smittevern må tas på alvor, og jeg bidrar så godt jeg kan. Si ifra om jeg må ta andre spesielle hensyn, så tilpasser jeg meg etter behov. Hvis du har avtalt pianostemming og samtidig har karantene eller mistanke om virussmitte, så finner vi en ny time. Velkommen!

Ordinær stemming

En ordinær pianostemming tar ca en og en halv time, og koster Kr 2.250,- (flygel: kr 2.500,-) inkl. mva. Tilkjøring kommer i tillegg. Bestill gjerne en time på dagtid, vi avtaler innlåsing og så blir pianoet stemt mens du er på jobb. Du trenger ikke å være til stede under arbeidet. Jeg bruker hørselen når jeg stemmer, og det krever høy grad av konsentrasjon. For at resultatet skal bli bra, ønsker jeg at det er mest mulig ro i lokalet når jeg stemmer

Opptrekk og grovstemming

Når det er mange år siden et piano er stemt, må alle strengene strammes slik at de klinger nær kammertonen. Dette er en grovstemming før den ordinære stemmingen kan begynne. Det varierer hvor lang tid dette tar, avhengig av pianoets tilstand. Prisen er Kr 750,- inkl. mva per halvtime. For å unngå opptrekk, bør alle pianoer stemmes minst en gang i året. Dette er i henhold til pianoprodusentenes anbefalinger.

Teknisk ettersyn og reparasjoner

For at et piano skal fungere godt, må det ha jevnlig ettersyn. Treverket i pianoet påvirkes av klima, som kan føre til små, men betydningsfulle, endringer i mekanikken. Ofte kan tekniske avvik være enkle å justere, og det taes i forbindelse med stemmingen. Men av og til trengs det større utbedringer, og da kan det ta ekstra tid. Prisen er Kr 600,- inkl. mva per halve time for tekniske utbedringer.

Trykk på knappen nedenfor, og bestill time selv - enkelt for deg og meg!

Jens Ski

Tlf. 93222989, e-post: jens.ski@hotmail.com

Jens Ski

En hyggelig og frisk pianostemmer som med presisjon, punktlighet og godt humør, stiller sine pianorelaterte tjenester til rådighet i hele Midt-Norge.