Autorisert medlem i NPTF.

Din pianostemmer i Trondheim! Bestill time HER

Ved hasteoppdrag, ta kontakt:

Tlf. 932 22 989, e-post: jens.ski@hotmail.com

 

ORDINÆR STEMMING

En ordinær pianostemming tar ca én og en halv time, og koster Kr 2.375,- (flygel: kr 2.625,-) inkl. mva. Tilkjøring kommer i tillegg og koster kr. 10,- per kilometer. Bestill gjerne en time på dagtid, vi avtaler innlåsing og så blir pianoet stemt mens du er på jobb. Du trenger ikke å være til stede under arbeidet. Jeg bruker hørselen når jeg stemmer, og det krever høy grad av konsentrasjon. For at resultatet skal bli bra, ønsker jeg at det er mest mulig ro i lokalet når jeg stemmer

OPPTREKK OG GROVSTEMMING

Når det er veldig mange år siden et piano er stemt, må alle strengene strammes slik at de klinger nær kammertonen. Dette er en grovstemming før den ordinære stemmingen kan begynne. Prisen er Kr 800,- inkl. mva. Ved enkelte tilfeller må pianoet få stå en stund før det kan stemmes på ordinær måte. For å unngå opptrekk, bør alle pianoer stemmes minst en gang i året. Dette er i henhold til pianoprodusentenes anbefalinger.

TEKNISK ETTERSYN OG REPARASJONER

For at et piano skal fungere godt, må det ha jevnlig ettersyn. Treverket i pianoet påvirkes av klima, som kan føre til små, men betydningsfulle, endringer i mekanikken. Ofte kan tekniske avvik være enkle å justere, og det taes i forbindelse med stemmingen. Men av og til trengs det større utbedringer, og da kan det ta ekstra tid. Prisen er Kr 750,- inkl. mva per halve time for tekniske utbedringer.